About

Van Zutven Advocatenkantoor staat ondernemingen bij op het hoogste niveau tegen normale tarieven. Anniek heeft jarenlange ervaring opgedaan in de advocatuur bij gespecialiseerde kantoren in Amsterdam en Londen. Haar doel is ondernemers te helpen hun juridische problemen op te lossen of te voorkomen. Dit doet zij op een eerlijke, betrokken en vakkundige manier. Zonder onnodige omslachtigheid, altijd praktisch en doelgericht.

Anniek adviseert over alle aspecten van het ondernemingsrecht, en staat ondernemers, bestuurders en aandeelhouders bij voor het opstellen van verschillende contracten, bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden, strategieën voor groei en realisatie van waarde. Anniek heeft voor tal van bedrijven opgetreden vanaf het vroege stadium tot en met grote financieringsrondes. De klanten bestrijken een reeks sectoren, waarvan er vele een internationale dynamiek hebben in hun bedrijf.

Anniek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten Ondernemingsrecht als hoofd rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Anniek is ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten onder kenmerk A17693.

Opdrachten worden aangegaan met Van Zutven Advocatuur B.V. en op die opdrachten zijn de op deze website vermelde algemene voorwaarden van toepassing.

Van Zutven Advocatuur B.V. is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het verschuldigde eigen risico onder die verzekering. Hoogte dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering is € 500.000 per aanspraak.

In geval van langere afwezigheid van Anniek, is voorzien in een waarnemingsovereenkomst met een collega maar zal altijd worden gezocht naar de beste waarnemingsmogelijkheid voor elk afzonderlijk dossier.

Van Zutven Advocatuur B.V. maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden.